Mijn bezoek aan Avila samen met mijn zoon

Gyandevi van Berkum - 17 augustus 2023

Mijn bezoek aan Avila samen met mijn zoon

Gyandevi van Berkum – 17 augustus 2023

Eind mei 2009 heb ik Avila bezocht. Na het lezen van de boeken ‘Mijn Leven en Innerlijke Burcht’ en ‘Gewetensbrieven’ voelde ik een enorme drang het leven van Theresia van Avila voor een deel te ervaren in de omgeving waar zij in en rond Avila geleefd heeft.

Theresia van Avila kwam uit een groot gezin met negen broers en drie zussen. Haar ziekelijke moeder stierf op 33 jarige leeftijd. De familie had een huis in Avila voor de strenge winters die zij in hun boerenbedrijf dat buiten de stadsmuren was gelegen. Theresia ging om met deugdzame mensen. Ook haar familie, broers en zusters en het personeel waren deugdzaam.

En toen een non haar uitlegde dat het evangelie sprak over; ‘ Vele zijn geroepen maar weinig uitverkoren,’ besloot zij het klooster dat in Avila gelegen was toe te treden om God te dienen.

Op zich is dit niet gemakkelijk te begrijpen gezien hoe haar leven er in de 16 de eeuw uit zag. Daarom leek het mij zinvol eerst schilderijen te gaan bekijken uit die tijd in het PRADO Museum in Madrid om me meer in te leven over het leven in die tijd.

Theresia had een zwakke gezondheid en haar moeder stierf op haar 12 de jaar. Ze kwam uit een boerenfamilie die het goed deed in die tijd en zij konden zich naast het boerenbedrijf een huis permitteren in Avila waar de familie in de winter verbleef.

De geboorteplaats van Theresia hebben mijn zoon en ik bezocht en er stond een herdenkingskruis waar het ouderlijk huis heeft gestaan. Toen zij op haar 12 de jaar in de kathedraal aan het beeld van Maria vroeg waarom haar moeder zo jong gestorven was, op haar 33 ste jaar, nam zij Maria als Moeder aan en wist zij dat zij haar verdere leven God zou dienen. Ook ik heb op die plaats van Theresia voor Maria gestaan, een bijzondere ervaring.

Toen ik voor datzelfde beeld stond in de Kathedraal, tijdens mijn bezoek aan Avila, wist ik dat Yogananda mij had aangenomen om mijn Guru te zijn omdat ik ook 12 jaar oud was toen Yogananda zich aan mij openbaarde.

Ik voelde veel overeenkomsten in mijn leven bij het lezen van haar boeken, namelijk dat het niet makkelijk is het gevecht met jezelf aan te gaan. Maar door haar boeken te lezen en daar te zijn waar zij geleefd en gewerkt heeft, heeft mij veel inzichten gegeven op het pad van zelfrealisatie.

De sfeer in zo’n Middeleeuwse stad, ommuurd door een 11 km lange stadsmuur uit het jaar 1000 n. Chr. midden in een verlaten vlakte, waar alleen zwerfkeien liggen en runderen grazen, met enkele kleine gehuchten rondom, brengt je terug in de tijd, en je kunt je daardoor een voorstelling maken waarom Theresia met haar familie in de winter de stad introk.

Ik ben blij dat Yogananda mij opmerkzaam heeft gemaakt op haar leven. En in verschillende van zijn boeken wordt zij vermeld waardoor Yogananda mij geïnspireerd heeft om Avila te bezoeken.

In de straten van Avila hoorde je klassieke muziek en je kon langs de kantelen wandelen. Er waren zeer weinig restaurants maar het klooster en de Kathedraal waren imposant. Eigenlijk het hele stadje. Na haar internaat periode, die verbonden was aan het klooster in Avila, waar zij heeft leren lezen en schrijven, besloot zij voorgoed in het klooster te blijven. Wat mij het meest van haar leven boeide was haar devotie voor God en Jezus Christus zoals beschreven in haar boeken. Zij is voor mij een groot voorbeeld en ik kan ieder het lezen van die boeken sterk aanraden.

Gyandevi van Berkum