De wagenmenner

De wagenmenner

A touch of of light – wekelijkse blog van Jyotish & Devi

De strijd in al zijn intensiteit werd meedogenloos gevoerd rond de grote krijger. Op het slagveld lagen de wrakstukken van verwrongen strijdwagens en gebroken lichamen; het geschreeuw van gewonde mannen en dieren vulde de lucht. Dit alles en de bijna ondoordringbare stofwolken veroorzaakten een maalstroom die zelfs de meest dappere krijger zou hebben overweldigd. Toch vocht hij door.

Het leek erop, ongeacht hoeveel pijlen of speren er ook naar Arjuna werden geworpen, want hij was het inderdaad; dat zijn wagenmenner erin slaagde de aanval te ontwijken. De wagenmenner vond ook de gunstigste posities van waaruit hij zijn vijanden kon aanvallen, zodat Arjuna’s strijdwagen en de troepen die hij leidde langzaam en onverbiddelijk oprukten. Uiteindelijk zouden Arjuna en zijn broers, de Pandava’s, en hun legers de overhand krijgen op hun vijanden, de Kaurava’s – maar alleen na grote inspanningen van hun zijde.

Wat is het verhaal achter deze epische strijd, en wie was de wagenmenner die Arjuna’s strijdkrachten naar de overwinning leidde? De grote Indiase geschriften, de Mahabharata, waarvan de Bhagavad Gita deel uitmaakt, vertelt het verhaal van een koninklijke familie die in twee tegenoverstaande takken is verdeeld: de spirituele Pandava’s, waarvan Arjuna en zijn broers deel uitmaakten, en de materialistische Kaurava’s, geleid door Duryodhana. Hoewel Duryodhana het koninkrijk met zijn neven had kunnen delen, verdreef hij de Pandava’s en volgde de grote strijd zodat Arjuna’s troepen het rijk konden heroveren.

De identiteit van de wagenmenner is spiritueel belangrijk voor ons allemaal. In het verhaal gingen Arjuna en Duryodhana afzonderlijk naar de machtige koning Krishna om zijn hulp in te roepen voor de naderende oorlog. Krishna sliep echter, dus wachtten ze allebei; Duryodhana stond trots ter hoogte van Krishna’s hoofd, terwijl Arjuna nederig aan zijn voeten knielde. Toen Krishna wakker werd, gaf hij hen, om eerlijk te zijn, een keuze: één van hen mocht zijn hele leger en al zijn rijkdom hebben. De ander zou alleen over hem kunnen beschikken, en hij zou niet vechten, maar alleen de strijdwagen besturen. Omdat Krishna Arjuna als eerste had gezien, gaf hij hem de eerste keus.

Arjuna, de grote toegewijde krijger, koos Krishna als zijn wagenmenner. Hij wist dat waar God is, de overwinning zal zijn. Duryodhana, de materialist, was opgetogen toen hij het enorme leger van krijgers, wapens en oorlogsolifanten kreeg, en alle rijkdom die dit alles ondersteunde, want hij stelde groot vertrouwen in zaken van deze wereld.

In De essentie van de Bhagavad Gita, uitgelegd door Paramhansa Yogananda, van Swami Kriyananda, legt Meester de symboliek uit van de twee tegenovergestelde legers. Het zijn aspecten van ons eigen zelf: de interne krachten van het hogere bewustzijn versus die van het materialisme (respectievelijk vertegenwoordigd door de Pandava’s en de Kaurava’s), die binnenin ons altijd in oorlog zijn. Om onze ware zielsnatuur te laten zegevieren, moeten we de strijd aangaan, terwijl we God aanroepen om ons te leiden.

Aan de vooravond van de strijd vraagt ​​Arjuna Krishna om zijn strijdwagen tussen de twee legers te rijden. Swami Kriyananda schrijft: “Krishna werd Arjuna’s wagenmenner. Symbolisch gezien vertegenwoordigt de strijdwagen het menselijk lichaam, waarbij de paarden de vijf zintuigen vertegenwoordigen…. Arjuna nodigde de Heer uit om de strijdwagen van zijn leven te leiden, de teugels van zijn zintuigen vast te houden en zijn koers door de komende strijd te bepalen. De toegewijde moet dus ook altijd proberen alleen God te zien als de Uitvoerder van al zijn daden.

“Het besturen van de wagen van de spirituele inspanning tussen de twee legers betekent het zich terugtrekken van energie tot in de ruggengraat, en het besef dat bij de mediterende toegewijde ontstaat dat er feitelijk twee krachten in hem zijn, die met elkaar strijden om hem in tegengestelde richtingen te trekken: naar beneden en naar boven.”

Swamiji noemt Arjuna ‘Sadhu Everyman’, want hij vertegenwoordigt onze eigen innerlijke krijger die moet vechten om ons rijk der zielen terug te winnen. Hoewel we God vragen om de strijdwagen van ons leven te besturen, zijn wij het die de strijd moeten voeren met alle kracht en moed die we kunnen opbrengen, want het tegenovergestelde leger van het materiële bewustzijn is zeer krachtig. Toch is het alleen God, Wiens aanwezigheid wij in ons leven uitnodigen, die onze uiteindelijke overwinning bepaalt.

In een gebedsaanvraag van Whispers from Eternity schrijft Yoganandaji:

Help mij de strijd om het leven te winnen

O Koning der Koningen, wilt Gij mij trainen, in het kamp van de discipline, de nobele eigenschappen van kalmte en zelfbeheersing. Wees Gij hun Goddelijke Generaal, zoals Krishna van weleer, tegen de binnenvallende hordes van duisternis, hartstocht en hebzucht. Bescherm het hemelse koninkrijk van mijn geest tegen de binnenkomst van de hardnekkige strijders van het kwaad. Laat Uw vredesbanier altijd boven het sterke kasteel van mijn ziel wapperen.

In deze levensstrijd kunnen we het gevoel hebben dat onze kracht beperkt is, maar onthoud altijd dat de goddelijke wagenmenner almachtig is. Als we Hem als onze gids kiezen, zal Hij ons beschermen en onze koers bepalen, totdat Hij ons zonder twijfel naar de overwinning leidt.

Met vreugde en dankbaarheid voor Gods aanwezigheid in ons leven,

Nayaswami Devi